Pripoved o lanu in Oberlosu

lanko
Lanko – maskota

Sodobni turist si želi sprostitve in zabave, obenem pa je željan tudi potovanj v preteklost. Naš proizvod mu ponuja prav to: druženje v naravnem okolju, oglede, nova spoznanja, odkrivanje starih zgodb in običajev, uživanje ob kulinaričnih dobrotah, obenem pa sprostitev, ustvarjalnost in zabavo – vse to so bili naši cilji ob začetku dela. Mnogi želijo delovni vsakdan med štirimi stenami in vsakodnevnim vrvežem vsaj občasno zamenjati za mir in spoznavanje preteklosti. Zakaj ne bi sami postali del tega, se podali med stare kmečke lanišnice, si izdelali platno ali posedeli ob pripovedovanju smešnih ali žalostnih, zabavnih ali srhljivih zgodb iz preteklosti iz ust naših babic in dedkov ter starejših krajanov? Poskrbimo, da bodo potovali v preteklost, na dvorišča starih domačij, v prijetne kmečke izbe, med terice in zabavljače, ob žuboreče potoke in zajetja ob rekah, kjer se bodo lahko okopali in ob tem sprostili. Čeprav poskuša naš kraj privabiti goste z zanimivimi izleti po naših krajih, z obujanjem življenja naših prednikov, pa smo se mi naloge lotili tematsko in dodali nekaj svojega mladostniškega pridiha ter inovativnosti. Odpravili se bomo med pridelovalce lanu, med terice v lanišnice, v stare kmečke izbe k statvam za tkanje lanenega blaga, ob reko Ščavnico in k Oberlosu. Ker pa v naših krajih najdemo še razne kulturne in zgodovinske znamenitosti, bomo ponudili nekaj za vsak okus. Turist današnjega časa je zahteven in si ne želi le čistega zraka ter športnih aktivnosti, temveč mnogo več.

Člani raziskovalne skupine z zunanjim sodelavcem

Tema naše naloge je ponuditi sprehod skozi preteklost, obuditi zgodbe iz življenja naših prednikov in poiskati zanimivosti na našem bivanjskem območju, saj mnoge naše babice in dedki skrivajo v svoji preteklosti zanimive prigode in doživetja, za katere pa mladi velikokrat nimamo niti časa niti posluha. Druženje ob zanimivih pripovedkah o zgodah in nezgodah ter aktivno potovanje v preteklost sta nam bili vodili pri izdelavi naloge. Želja naše skupine je bila popeljati naše goste v čas naših babic in dedkov in jih seznaniti s preživljanjem njihovega prostega časa. Predstaviti smo hoteli, kako so si naši predniki zagotavljali oblačila in se samooskrbovali, kako so se v prostem času zabavali, kaj so si pripovedovali in doživeli. Promovirati smo želeli že obstoječe objekte in turistično ponudbo, obenem pa dodati nove zgodbe in obnoviti stare objekte za preživljanje prostega časa. V preteklosti ljudje (predvsem kmečko prebivalstvo) niso dopustovali na morju ali v planinah. Svoj prosti čas (kolikor so ga pač imeli) so preživeli ob naravnih danostih v bližini kraja bivanja. Kopat so se tako odpravili kar k bližnjim zajetjem vode. Enega teh zajetij smo odkrili tudi mi in raziskali, kako je bilo takrat ob Oberlosu – zajetju vode ob reki Ščavnici. Pozanimali smo se tudi, kako so izdelovali lastna oblačil in v našo ponudbo dodali delavnice ter izbrskali čim več zgodb iz preteklosti. Tako bodo obiskovalci videli naše kraje v drugačni luči in jih spoznali skozi lastno aktivnost, ki je v sodobnem, hitenja in dela polnem času še kako pomembna. Vrnili se bodo v preteklost, odkrivali prednosti in slabosti življenja na podeželju, se vrnili nazaj k naravi ter se zlili z njo.

Našemu raziskovanju, potepu v preteklost in turističnemu proizvodu smo nadeli ime Pripoved o lanu in Oberlosu.

Naša maskota Lanko ponazarja mladega fantiča, oblečenega v lanena oblačila, s šopkom lanu v roki, ki želi pobegniti v preteklost, med pripovedi in zgodbe ter prigode, ubežati mestnemu vrvežu in ga zamenjati za mir podeželja in podoživljanje preteklosti.

Naša bogata kulturna in etnološka dediščina naj ne sameva in se zavija v pajčevino. Obudimo jo in jo pripeljimo med ukaželjne ljudi. Odpočijmo si, si zbistrimo misli in preklopimo na drug svet, svet pripovedi, zgodb v turizmu in zabave. Naš namen je bil prav tak. Da pa ne bi samo spoznavali zgodb iz preteklosti, smo poskrbeli, da jih bodo obiskovalci tudi doživeli in izkusili na terenu. Člani etnografske skupine in domačini s turističnih kmetij jih bodo seznanili z življenjem v preteklosti, jim pomagali podoživeti skrivnostni svet starih običajev, pridobivanja lanu in platna, preživljanja prostega časa in sprostitve ob srhljivih pripovedih dedkov in babic.

Ponudba bo namenjena vsem, ki želijo potovati v bližnjo preteklost, poslušati zgode in nezgode, se sprostiti ob starih zabavnih igrah in pripovedovanju že pozabljenih prigod.

V prvem delu smo se oborožili s teoretičnim znanjem: v knjižni literaturi in na spletu smo poiskali nekaj podatkov o lanu, o njegovem pridobivanju in predelavi od semena, rastline do platna. Poiskali smo tudi zapiske o že odkritih zgodbah in pripovedih na našem terenu. Obenem smo raziskali zapise o življenju v bližnji preteklosti, o nekaterih šegah in navadah, predvsem med kmečkim prebivalstvom.

V drugem delu smo raziskali domači teren. Živimo namreč na podeželju, obdajajo nas polja, travniki in gozdovi, zato smo menili, da bomo že našli kaj zanimivega, obudili kako staro zgodbo in mogoče celo oživili dogajanje iz preteklosti. Zakaj bi hodili drugam, če imamo vse pred domačim pragom? Podrobneje smo preučili delo domačega etnološkega društva in se ob tem udeležili njegovih predstavitev in predavanj. Iz izkušenj smo vedeli, da nam informacije s terena lahko dajo mnoge zanimive napotke in so v pomoč pri iskanju zgodbe, ki bi pritegnila nas in potencialne turiste. Pripravili smo anketo na spletni strani, namenjeno učencem naše šole ter njihovim prijateljem. Hoteli smo dobiti tudi informacije preko naših babic in dedkov, ki v svojih spominih skrivajo neprecenljivo bogastvo preteklosti ter so zakladnica zgodb in dogodivščin. Pripravili smo nekaj vprašanj in na teren poslali člane raziskovalne skupine. Sledila sta analiza ankete in izbor uporabnih podatkov ter nasvetov. Poiskali smo pesmi za zabavni del druženja.

V tretjem delu smo oblikovali naš turistični proizvod – potep v naravo. Tukaj smo navezali stike z Etnografsko skupino Sv. Ana, obiskali informatorje na terenu in raziskali teren – lanišnice, poiskali ljudi, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in predelavo lanu, pridobili informacije o Oberlosu, na občinski spletni strani poiskali zanimivosti, povezane z lanom in Oberlosom, se dogovarjali z zunanjimi sodelavci, s prevozniki, z vodiči in seveda tudi sami preučili možnosti obiskov na terenu ter koriščenja Oberlosa. Sodelovali smo na delavnicah, ki jih ponujajo etnografske skupine.

V nadaljevanju smo razmislili še o promociji našega dela in končnega produkta. Delo smo posneli in dokumentirali. Seveda ni šlo brez izračunov stroškov, kjer smo za pomoč poprosili zunanjega sodelavca, ki nam je pomagal izdelati ustrezne kalkulacije.

Pri izdelavi smo uporabili različne metode in oblike dela. Zbirali smo predloge, načrtovali naš logotip, sestavljali vprašalnike, iskali po literaturi ali na spletu, se dogovarjali, odšli na teren, fotografirali, snemali in izdelovali pripomočke. Na terenu smo pripravili vse za uporabo naše ponudbe in uživali v pripovedovanju zgodb iz preteklosti. Preizkusili smo se tudi v izdelavi spominkov in animaciji.
Na koncu smo prišli do izdelka, ki ga lahko tržimo, predvsem pa je pomembno, da smo se ob našem delu mnogo naučili, se družili in spletali prijateljske vezi. Razmišljali smo o obuditvi življenja pri Oberlosu in pomenu uporabe naravnih materialov za naša oblačila. Z našim proizvodom smo pripomogli tudi k promociji domačega kraja in razvoja turizma na vasi, predvsem pa bomo privabili ljudi, željne drugačnega dopustovanja, tiste, ki želijo obuditi preteklost in jo tudi podoživeti. Naj se podajo v svet zgodb in pripovedi.

Komentiranje zaprto.